Welkom op de website bij het boek Hoogtepunten in het Heilige Land

 

Het boek

Hoogtepunten in het Heilige Land is een boek met Bijbelstudies over plaatsen in Israël. Het is geschreven door René van Loon en verscheen in september 2016 bij Uitgeverij Boekencentrum in Zoetermeer.

112 pagina's, € 12,50

ISBN 978 90 239 7116 0

NUR 707

Wilt u een inkijkje in het boek? U kunt het woord vooraf en het grootste deel van hoofdstuk 1 lezen. Klik dan op de volgende knop en u ontvangt een PDF-bestand.


Wilt u het boek bestellen? Dat kan via de website van Uitgeverij Boekencentrum. Klik dan op de volgende knop. 

De auteur

René van Loon (1966) is predikant van de Hervormde wijkgemeente De Samaritaan in Rotterdam-Centrum. Regelmatig bezoekt hij Israël. Eerder publiceerde hij bij uitgeverij Boekencentrum Kerk voor de buurt – zo kun je als kerkelijke gemeente iets betekenen voor je dorp of wijk en Gaan voor God – de uitdaging van radicaal christen-zijn.

Inhoud

Bethlehem, Kapernaüm, Jericho: plaatsen die tot de verbeelding spreken, omdat ze regelmatig in de Bijbel voorkomen. Het is een ontdekkingstocht om van zulke plaatsen na te gaan welke gebeurtenissen zich daar hebben afgespeeld. Dan blijken er verrassende en aansprekende verbanden te zijn.

Wie de strategische ligging van Kapernaüm op zich laat inwerken, begrijpt opeens waarom Jezus daar zo vaak was. Wie de geschiedenis van de Olijfberg voor ogen heeft, leest het verslag van de hemelvaart met andere ogen. Wie zich realiseert hoe dicht Bethlehem bij Jeruzalem ligt, begrijpt opeens dat de herders uit de kerstgeschiedenis geen gewone herders waren, maar fokkers van Paaslammeren. Zo heeft elke plaats een eigen boodschap.

Twaalf plaatsen komen aan bod: de berg Karmel – Engedi – Jeruzalem: de vijver van Siloam – Jeruzalem: de Tempelberg - Nazareth - de rivier de Jordaan - Kapernaüm - Jericho - de Olijfberg – Bethlehem – Jaffa - Caesarea.

Het boek is goed bruikbaar in bijbelkringen. Het is ook een uitstekende voorbereiding voor een reis naar Israël. En tijdens zo'n reis kan het de Bijbel dichterbij brengen.  

Deze website

Op deze website staat informatie bij de plaatsen die in het boek aan de orde komen. In de balk hierboven kunt u de betreffende plaats aanklikken.

Deze website is samengesteld door René van Loon.

Foto's

Van elke plaats die in het boek behandeld wordt, vindt u een aantal foto's. Deze geven de situatie weer zoals die nu is.

PowerPoint-presentatie

Per plaats is een PowerPoint-presentatie te vinden op deze website. De PowerPoint-presentatie kan worden gedownload en bijvoorbeeld worden gebruikt bij een inleiding tijdens een kringavond. Vanzelfsprekend staat het iedere gebruiker van de PowerPoint-presentatie vrij om deze zelf aan te vullen of op een andere manier te wijzigen.

Weblinks

Bij elke behandelde plaats is een aantal links opgenomen naar websites waarop meer informatie te vinden is. 

Noot van René van Loon, de samensteller van deze website: Als ik een link opneem naar een bepaalde website, betekent dat niet dat ik achter alle informatie sta die daarop te vinden is. Wel lijkt de betreffende website me waardevol genoeg om aandacht te krijgen, ofwel vanwege de tekst, ofwel vanwege de illustraties, ofwel vanwege allebei. Wie surft op het internet, moet altijd kritisch blijven en alles toetsen, in de eerste plaats aan de Bijbel en vervolgens ook aan andere betrouwbare gegevens.

Recensies van 'Hoogtepunten in het Heilige Land' 

Recensie door O.W. Dubois voor Kameel.nl.

Recensie op de Vlaamse website indekerk.be.

Kort artikeltje in het Reformatorisch Dagblad.

Recensie, alleen volledig te lezen voor ND-abonnees of tegen betaling.

Recensie van Kees Bloed voor 'MessiaNieuws. Spraakmakend op joods-christelijk gebied'